Welkom

Wat is Akabe Ommekaar?

Scouting voor en met jongeren met een beperking!

Akabe is scouting, een jeugdbeweging die naast de thuissituatie en de school een derde vormings- en opvoedingsmilieu wil zijn. Wij willen kinderen en jongeren de ruimte en de kans bieden om op een speelse manier hun eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken en te verleggen om zo op te groeien naar meer zelfontplooiing.

Op maat van jongeren met een beperking

Binnen Akabe staat de ervaringswereld van de jongeren centraal. We werken in kleine groepjes, waar er voldoende leiding aanwezig is om elke jongere tot zijn recht te laten komen. Wij willen een veilig milieu creĆ«ren, waarin elke jongere zich thuis en aanvaard voelt en zo kan groeien naar zelfontplooiing. Binnen dit veilig milieu willen we uitdagende activiteiten aanbieden, aangepast aan het niveau van de leden (vlottentocht, op kamp gaan in tenten, bosspelen, trektochten, dansen en zingen, open-lucht-leven, …).

Gericht op integratie binnen de maatschappij

Binnen Akabe Ommekaar willen we jongeren met een beperking de kans bieden om het spel van scouting te spelen met kinderen zonder beperking. Door op straat te komen willen we aantonen dat jongeren met een beperking meer mogelijkheden dan beperkingen hebben! Tegelijk willen we de bredere maatschappij oproepen jongeren met een beperking te integreren als volwaardige medespelers. We kiezen er dan ook bewust voor om ook jongeren zonder beperking in onze groep op te nemen. Zij kunnen helpen aantonen dat mensen met een beperking meer mogelijkheden dan beperkingen hebben en dat ze volwaardige medespelers zijn.

Aansluitend bij de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal, iedereen kan er bij. We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven ins onzelf, in elkaar en iets meer. We spelen een spel dat niet luchtledig is, in een vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleinde daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen we luidop van gelukkig mensen in een rechtvaardige wereld.

Werking Akabe Ommekaar

Jaarwerking

Om de 14 dagen hebben we activiteit op zaterdagnamiddag. We spelen in kleine groepjes het spel van scouting. Nadruk ligt op de inkleding en de fantasie. Verder zijn er weekends waar we met onze tak drie dagen spelen en werken rond een tof thema. Het hoogtepunt van het scoutsjaar is telkens weer het kamp. Net zoals andere jeugdbewegingen genieten we gedurende 10 dagen van het openluchtleven, slapen in tenten, zingen we gezellig rond het kampvuur… Elk jaar opnieuw is dit een onvergetelijke ervaring voor zowel leden als leiding!

Zo proberen we op een creatieve manier grenzen te verleggen, …:
…grenzen bij onze leden (plots durf je dingen te doen waarvan je alleen maar kon dromen).
…grenzen bij de leiding (we blijven verwonderd openstaan voor een vertrouwen in de mogelijkheden van elke jongere met een beperking: dingen die ik als leiding niet mogelijk achtte, gebeuren plots).
…grenzen in de maatschappij (er is meer mogelijk dan je denkt als je vertrouwt in de mogelijkheden van jongeren met een beperking, in plaats van enkel oog te hebben voor hun beperkingen).